دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری دوره آموزشی بررسی بند(ب)ماده(38) قانون برنامه ششم توسعه
1399/05/25
دوره آموزشی بررسی بند(ب)ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه توسط هیات پنجم حسابرسی با هدف بررسی اسناد بالادستی و به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در آن برگزار گردید. در این جلسه هیات پنجم حسابرسی به بررسی بند(ب) ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اجرای برنامه عمل حفاظت احیاء مدیریت و بهره برداری مناسب از تالاب ها پرداخت و به سوالات همکاران در این خصوص پاسخ داد.
/ /